Tiger Street
Магазин на Иманова, Астана, 2018
Дизайн-проект от Анастасии Латыповой | THE BALKA